Kodukord

1. Majutuse registreerimiseks on vajalik isikut tõendava dokumendi olemasolu, millest majutajal on õigus teha koopia.

2. Majutuse eest tuleb tasuda sisseregistreerimisel.

3. Majutusteenuse maksumus vastavalt kehtivale hinnakirjale.

4. Liblikaaed OÜ ei majuta isikuid kes:

  • võivad kahjustada ettevõtte mainet;
  • kahjustavad ettevõtte vara;
  • on politseis tagaotsitavad;
  • on tugevas alkoholi- või narkootilises joobes;
  • häirivad teisi külastajaid oma käitumisega.

5. Sisseregistreerimine algab alates kella 14.00, välja registreerida palume hiljemalt järgmisel päeval kell 12.00. Broneeritud kohti hoiame kuni kella 19.00.

6. Majutuse hinnas on hommikusöök, mida pakume kella 8.00-10.00.

7. Tubades palume käituda heade tavade kohaselt ning ettevõtte vara suhtes palume olla heaperemehelikud.

8. Kliendil ei ole õigust Liblikaaed OÜ-le kuuluvaid seadmeid ja inventari majast välja viia. Seadmete ja inventari purunemise või kahjustamise korral tasub klient Liblikaaed OÜ-le seadmete ja inventari remondikulu ja/või soetamismaksumuse 100%. Nimetatud nõute mittetäitmisel on Liblikaaed OÜ-l õigus loobuda kliendi edaspidisest teenindamisest.

9. Öörahu algab kell 23.00 ja kestab kuni 06.00.

10. Suitsetamine on lubatud vaid väliterritooriumil. Nimetatud nõude mittetäitmisel on Liblikaaed OÜ-l õigus loobuda kliendi edaspidisest teenindamisest.